Zwroty prowizji

Spłaciłeś wcześniej kredyt/pożyczkę? Skontaktuj się z Nami, a my pomożemy Ci odzyskać zwrot prowizji z banku!


Zwroty prowizji

Zwrot prowizji

Jako kredytobiorca/pożyczkobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty całości kredytu/pożyczki przed wyznaczonym terminem. Stanowi o tym art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, który brzmi:

„1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.”

Warto również wiedzieć, tak jak zostało wskazane w przepisie wyżej, iż nie musisz wcześniej informować bank o takim zamiarze. Możesz uczynić to w dowolnym momencie okresu kredytowania/pożyczkobrania.

Prowizja bankowa – co to takiego ? Klient, który zawiera umowę kredytu/pożyczki, musi liczyć się z tym, iż obowiązany jest zwrócić nie tylko środki pieniężne udostępnione mu przez bank, ale także inne koszty kredytu, takie jak:

 1. Prowizje
 2. Opłaty
 3. Ubezpieczenie
 4. Marże

Prowizja, to nic innego, jak opłata bankowa pobierana za:

 • przygotowanie wniosku;
 • udzielenie kredytu/pożyczki;
 • wszelkie inne czynności związane z uruchomieniem kredytu/pożyczki.

Podsumowując: Jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki:

 1. Umowa o kredyt/pożyczkę została zawarta po 18 grudnia 2011 roku;
 2. Spłaciłeś wcześniej kredyt/pożyczkę poprzez własne środki lub kredyt konsolidacyjny;
 3. Bank pobrał prowizję lub inne koszty za udzielenie kredytu/pożyczki.

Warto widzieć ! (to w formie takiej informacji) Podstawowe znaczenie ma Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany dnia 11 września 2019 roku o sygn. C-383/18, który staje jednoznacznie po stronie kredytobiorców. Orzeczeniem wskazuje, że : „ Skuteczność prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć się do uwzględnienia jedynie kosztów przed-stawionych przez kredytodawcę jako zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ jak wskazał rzecznik generalny w pkt 54 opinii – wysokość i podział kosztów są określane jedno-stronnie przez bank, a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku” Natomiast w podsumowaniu wyroku dobitnie potwierdza zasadność wypłaty prowizji : „Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta” Skontaktuj się z Nami, my przeanalizujemy Twoją sprawę, następnie Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników walczy o Twoje pieniądze, a Ty ciesz się zwrotem prowizji !


Kontakt

  Dane kontaktowe