Szkoda osobowa

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub nawet śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku.


Szkoda osobowa

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub nawet śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku. Podział szkód osobowych:

 • majątkowe,
 • niemajątkowe. 

Szkoda osobowa majątkowa dotyczy strat związanych z uszkodzeniem ciała osoby poszkodowanej, np.:

 • kosztów leczenia,
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych, 
 • kosztów specjalistycznych konsultacji,
 • kosztów leków,
 • kosztów opatrunków i protez, 
 • korzyści utraconych w wyniku niezdolności do pracy,
 • kosztów przygotowania do innego zawodu w związku z inwalidztwem.

Szkoda osobowa niemajątkowa obejmuje straty wynikające z bólu fizycznego oraz psychicznego.
W przypadku szkody osobowej majątkowej wypłacane jest odszkodowanie, w przypadku szkody osobowej niemajątkowej – zadośćuczynienie. Co można uzyskać za szkodę osobową z OC sprawcy?

 • Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie za doznaną krzywdę, które ma zadośćuczynić doznanemu bólowi psychicznemu i fizycznemu.

Art. 445 § 3 k.c. podaje, że po śmierci osoby poszkodowanej zadośćuczynienie może przejść na spadkobierców, jeśli zostało uznane pisemnie lub wytoczono powództwo jeszcze za życia osoby poszkodowanej.

 • Zwrot kosztów: m.in. leczenia, rehabilitacji, diety, opieki pielęgniarskiej, transportu medycznego, zmian w mieszkaniu w związku z jego adaptacją do potrzeb osoby poszkodowanej, która została inwalidą wskutek wypadku.
 • Zwrot kosztów poniesionych w celu przekwalifikowania się osoby ubezpieczonej.
 • Kapitalizację renty, czyli jednorazowe świadczenie wypłacane zamiast renty długoterminowej (uzupełniającej).
 • Zwrot utraconych zarobków wskutek niemożliwości wykonywania pracy nawet w krótkim okresie niesprawności.

Co należy się rodzinie zmarłej osoby poszkodowanej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku? Rodzina osoby poszkodowanej, która zmarła w wypadku, może domagać się zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.  Wysokość odszkodowania powinna być stosowna do pogorszenia się sytuacji majątkowej rodziny wskutek śmierci osoby poszkodowanej, która utrzymywała bliskich ze swoich zarobków. Celem zadośćuczynienia jest oczywiście złagodzenie bólu psychicznego i fizycznego członków rodziny zmarłej osoby. Ubezpieczyciel pokrywa również koszt leczenia osoby poszkodowanej przed jej śmiercią oraz koszty związane z pogrzebem.  Osobom uprawnionym może zostać przyznana renta alimentacyjna. Jeżeli nie wiesz jak dochodzić swoich praw zgłoś się do Nas!!!Kontakt

  Dane kontaktowe