Pomoc Frankowiczom

Prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii specjalizują się w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obecnej i naruszających interesy konsumentów.


Pomoc Frankowiczom

Pomoc Frankowiczom

Mogą to być między innymi roszczenia z tytułu nadpłaconych rat czy opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Jednak niezależnie od zakresu świadczonej pomocy nadrzędną wartością spółki pozostaje indywidualne podejście do klienta oraz kompleksowa pomoc świadczona na każdym etapie postępowania. Co istotne oferujemy pomoc wszystkim frankowiczom, którzy w całości spłacili kredyt obarczony niekorzystną klauzulą waloryzacyjną lub wciąż się z nim zmagają. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, możesz pozwać bank dochodząc swoich praw, pozbyć się roszczeń banku domagającego się natychmiastowej spłaty zadłużenia lub otrzymać zwrot nadpłaconych pieniędzy.


Kontakt

    Dane kontaktowe