Oferujemy więcej niż typowa kancelaria


O nas

§

Polska Kancelaria Prawna sp. z o.o. świadczy usługi prawne dla osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem osób zadłużonych.

Doświadczenie Naszego zespołu prawników oraz przedstawicieli terenowych pozwala skutecznie pomagać klientom w walce z firmami windykacyjnymi wykorzystującymi nieznajomość prawa.

Współpracując z Naszymi Klientami sukcesywnie dążymy do rozwiązania bieżących problemów prawnych. Walczymy z agresywną windykacją firm pożyczkowych. Więcej

Masz pytania?


Najczęściej zadawane pytania

1Czy jeżeli posiadam majątek, to mogę starać się o ogłoszenie upadłości?

Tak, upadłość można ogłosić osobie posiadającej majątek.

2Czy mój dług zostanie całkowicie umorzony?

Wszystko zależy od sytuacji finansowej, wieku osoby starającej się upadłość, stanie zdrowia i potencjalnych możliwościach finansowych. Sąd może ustalić plan spłaty na kilka lat, wówczas upadły spłaca ,,symboliczną” część długu, pozostała część zostaje umorzona. Możliwe jest całkowite umorzenie długu bez ustalania planu spłaty.

3Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Postępowanie przed sądem trwa około roku.

4Czy muszę spełnić jakieś specjalne warunki, aby starać się o ogłoszenie upadłości?

Jedynym obwarowaniem jest wykazanie rzeczywistej niewypłacalności w rozumieniu ustawy.

5Na czym polega całkowite umorzenie długu i kiedy następuje?

Całkowite umorzenie długu polega na oddłużeniu upadłego bez ustalania planu spłaty. Dzieje się tak w sytuacji gdy upadły nie jest w stanie nawet w ,,symbolicznym” zakresie spłacać swoich zobowiązań, a jego stan zdrowia lub wiek nie pozwalają na podjęcie bardziej dochodowej pracy.

6Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać zwrot prowizji z banku?

Należy spłacić kredyt/ pożyczkę przed terminem płatności wskazanym w umowie.

7Czy banki zwracają należność polubownie czy konieczne jest postępowanie sądowe?

Jest to zależne od banku/ parabanku, który udzielił kredytu/ pożyczki.

8Jakie potrzebne są dokumenty aby uzyskać zwrot prowizji?

Potwierdzenie wcześniejszej spłaty pożyczki/ kredyty oraz umowa pożyczki/kredytu.

9Jak bardzo zaniżone może być moje odszkodowanie OC?

Ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie nawet o 70% rzeczywistej wartości.

10Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się o dopłatę do odszkodowania OC?

Ogólne warunki ubezpieczenia, polisa, decyzja o przyznanym odszkodowaniu oraz kosztorys.

Opinie

Kontakt

    Dane kontaktowe